۱۳۹۱-۱۲-۲۸

در ساعت 4 عصر
درست در ساعت 4 عصر
که پنجره ساعت گشوده شد
و آن قناری احمق 4 بار نواخت
معشوقه ای تیک آف کرد
آزرده ای علاف شد

۱ نظر: