۱۳۹۲-۰۴-۰۱

فریاد بلندی در من زندانی است

که هر چقدر داد می زنم آزاد نمی شود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر