۱۳۹۲-۰۶-۲۶

سی سال گذشت

یه جستجوی بی پایان در تاریکی. کورمال کورمال و با تنی آش و لاش دست کشیدن برای یافتن یک چیز... هر چیزی!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر