۱۳۹۱-۱۲-۰۱

آهنای لای ما

ما در کوچه ای در حوالی خیابان نواب زندگی می کنیم. در کوچه ای که سر آن یک تابلوی فلش آبی رنگ  وجود دارد. یعنی ورود به کوچه آزاد است. ورود به کوچه آزاد است وانتی محترم. اجبار نیست.
حتما فکر می کنید دیوانه ام. درست فکر می کنید دوست عزیز. شما هم دیوانه می شدید اگر هر روز از ساعت 8 صبح تا خود اذان ظهر 120 نفر وانتی از کنار پنجره شما رد می شدند و از ملخ بالگرد ایرانی طوفان 2 ، تا آهنای لای پدرت را خریدار بود، برای شما هم عقل سالم نمی ماند.
می دانید چرا در ایران انقلاب نمی شود؟ چون وقتی فشار اقتصادی زیاد می شود مردم خانه زندگی شان را می فروشند و وانت می خرند و شروع می کنند به خریداری خانه زندگی بقیه مردمی که احتمالا قرار است وانتی های بعدی بشوند.

۲ نظر: